Hae harjoittelupaikkaa - Vaihe 1/2

Yritysesittely


Raute on puutuotetoimialaa maailmanlaajuisesti palveleva teknologia- ja palveluyritys, jonka tärkeimmät asiakasteollisuudet ovat vaneri- ja LVL-teollisuus.

Rauten asiakkaat ovat puutuoteteollisuudessa toimivia yrityksiä, jotka valmistavat puusta viilua, vaneria ja viilupalkkia (LVL, Laminated Veneer Lumber). Uusiutuvien raaka-aineiden ja materiaalien suosiminen mm. rakentamisessa kasvattaa puutuoteteollisuutta. Globaalin puutuoteteollisuuden markkinoiden koko on noin 150 miljardia euroa.

Maailmanlaajuisen viilu-, vaneri- ja LVL-teollisuuden tuotantoteknologian investointien kokonaisarvon arvioidaan olevan noin 500-550 miljoonaa euroa vuodessa normaalin suhdannetilanteen aikana.

Raute on maailmanlaajuinen markkinajohtaja suurimmalla asiakasteollisuudenalallaan vaneriteollisuudessa 15-20 prosentin markkinaosuudella. Myös LVL-teollisuudessa Rautella on vahva markkina-asema, sillä noin puolet maailman LVL:stä tuotetaan Rauten toimittamilla koneilla.Tehdaslaajuisten kokonaisuuksien toimittajana Raute on maailmanlaajuinen markkinajohtaja niin vaneri- kuin LVL-teollisuudessa.

Rauten teknologiatarjonta kattaa asiakkaan koko tuotantoprosessin koneet ja laitteet. Kokonaispalvelukonseptiin kuuluvat lisäksi teknologiapalvelut varaosatoimituksista säännölliseen kunnossapitoon ja konekannan modernisointeihin. Projektityyppiselle liiketoiminnalle tyypillistä on investointipäätösten herkkyys talouden suhdanteille ja ajoituksen vaikea ennakoitavuus.

Asiakaskuntaa palvelee Rauten noin 500 osaajaa kahdeksassa eri maassa. Tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa Nastolassa ja Kajaanissa, Kanadassa Vancouverin alueella ja Kiinassa Shanghain alueella. Myyntiverkosto on maailmanlaajuinen. Huolto- ja varaosapalveluita tarjotaan enenevässä määrin myös paikallisesti.

Vuodesta 1994 lähtien Rauten A-osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä

Harjoittelijan työnkuvaus


Harjoittelija teknologiapalveluiden tehtäviin

Haemme Nastolaan harjoittelijaa teknologiapalveluiden avustaviin tehtäviin. Työtehtävät sisältävät teknologiapalveluiden operativiista avustamista arjessa.

Tehtävien menestyksekäs hoitaminen edellyttää järjestelmällisyyttä ja oma-aloitteista työskentelyotetta. Odotamme sinulta kiinnostusta kone- ja metalliteollisuuteen sekä pitkäjänteistä ja innostunutta otetta uusien asioiden oppimiseen. Hallitset lisäksi englannin kielen suullisen ja kirjallisen taidon. Osaat yleisimpien IT -järjestelmien käytön sujuvasti. Työtehtävissä toivomme lisäksi pitkäjänteistä asioiden selvittämiskykyä, tarkkuutta ja kykyä toimia asetettujen aikataulujen mukaisesti.

Tehtävän aloitus 4.9.2017 alkaen.

Voit hakea Teknoloikkaan 2017, jos täytät seuraavat ehdot:

- Olet valmistunut lukiosta
- Olet syntynyt vuosien 1995 - 1998 välisenä aikana
- Sinua ei ole hyväksytty opiskelemaan korkeakouluun

Harjoittelun pituus on 4 kk ja se ajoittuu 1.9.2017 - 31.1.2018 väliselle ajalle.
Harjoitteluajalta maksetaan palkkaa 1200 euroa/kk.

Harjoittelupaikkakunta: Nastola

Harjoittelupaikkoja

Nastola

Haku on päättynyt tältä kierrokselta